Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Η περί χρήματος αυταπάτη

Το επιχείρημα είναι απλό και μοιάζει αναμφισβήτητο : το χρήμα δεν είναι άπειρο. Είναι όμως και έωλο, διότι, από τη στιγμή που το χρήμα αποσυνδέθηκε από κάποιο υλικό αγαθό (μετά την κατάργηση του κανόνα του χρυσού) και βασίζεται πλέον στην πίστη, μπορεί να είναι άπειρο. 

Όταν, μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και το ξέσπασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ, η FED τύπωσε εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις άλλες τράπεζες, το χρήμα έγινε, και σε αυτή την περίπτωση, άπειρο, διότι τυπωνόταν κατά βούληση και με βάση την πίστη (των άλλων) ότι έτσι δεν επηρεάζεται η αξία του. 

Εάν αύριο τύπωνα εγώ τρισεκατομμύρια χαρτάκια, με την ένδειξη η «υπόσχεση της Εσακρίνα» και έπειθα τον πλανήτη ότι με κάθε ένα από αυτά ο οποιοσδήποτε μπορεί να αγοράσει μια μονάδα υλικού αγαθού, τότε όποιος είχε ένα τέτοιο χαρτάκι στην κατοχή του θα πίστευε ότι μπορεί να αγοράσει μια μονάδα υλικού αγαθού και όποιος πωλούσε υλικά αγαθά ότι μπορεί να πωλήσει μια μονάδα ενός υλικού αγαθού από αυτά που πουλάει, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα την «υπόσχεση της Εσκαρίνα», με την οποία, εν συνεχεία, θα αγόραζε αυτός με τη σειρά του μια μονάδα άλλου υλικού αγαθού, από αυτά που δεν πουλάει, αλλά χρειάζεται ή επιθυμεί.

Τι θα γινόταν όμως, εάν οι «υποσχέσεις της Εσκαρίνα» μοιράζονταν σε όλον τον πλανήτη και σε όλους τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα όλοι να μπορούν να αγοράσουν μια μονάδα οποιουδήποτε υλικού αγαθού; Εκτός από την κατάρρευση της (αυτ)απάτης ότι το χρήμα δεν είναι άπειρο, θα είχαμε και την αποκάλυψη του πραγματικού προβλήματος, του προβλήματος πως τα υλικά αγαθά δεν είναι άπειρα.
Σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους πόρους και άρα πεπερασμένη ποσότητα πρώτων υλών, τα υλικά αγαθά που παράγονται από ή με βάση αυτές δεν είναι άπειρα.

Η πεπερασμένη ποσότητα όμως των πόρων και των πρώτων υλών δε συνεπάγεται αναπόδραστα πως τα παραγόμενα υλικά αγαθά δεν επαρκούν για να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη χωρίς να στερούνται βασικών αγαθών. Συνεπάγεται όμως ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταναλώνουν με τον ρυθμό και την ένταση που επικρατεί στο λεγόμενο προηγμένο, ή πρώτο κόσμο.

Η (αυτ)απάτη ότι το χρήμα είναι πεπερασμένο (ήτοι η τεχνητή και ελεγχόμενη έλλειψη του χρήματος) και η εξ αυτής επιβαλλόμενη ανέχεια διασφαλίζει πως κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν να καταναλώνουν όσο επιθυμούν και κάποιοι άλλοι θα πρέπει να ζουν χωρίς στοιχειώδη αγαθά, ακόμη και αυτά που θα διασφάλιζαν την επιβίωσή τους. Εν ολίγοις η ανέχεια και η φτώχεια είναι το τίμημα που πληρώνουν κάποιοι για να μπορούν κάποιοι άλλοι να έχουν περισσότερα από όσα χρειάζονται ή ακόμη και επιθυμούν.

Το χρήμα είναι ένα μέσο για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και όχι αγαθό καθ’ εαυτό. Κάποια στιγμή αυτή η λειτουργία του χρήματος συσκοτίσθηκε και το χρήμα έγινε αγαθό και εν συνεχεία αγαθό εμπορεύσιμο. Το χρήμα όμως δεν ενσωματώνει καμία αξία καθ’ εαυτό ως αντικείμενο, διότι το χαρτί, στο οποίο είναι συνήθως τυπωμένο, έχει ελάχιστη έως μηδαμινή αξία, ενώ παράλληλα δεν έχει καμία χρηστική αξία ως αντικείμενο (δεν τρώγεται και είναι πολύ μικρό για να το χρησιμοποιήσεις στην τουαλέτα ή να φτιάξεις σαΐτα). Αναπαριστά όμως την αξία που ο κόσμος πιστεύει, ή έχει πειστεί να πιστεύει πως αναπαριστά. Χωρίς αυτή την πίστη, το χρήμα δεν έχει καμία αξία, όπως δεν έχουν καμία αξία, πέρα από τη συλλεκτική, τα νομίσματα που καταργήθηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρήμα μοιάζει πολύ με την οποιαδήποτε θρησκεία, η οποία υπόσχεται πως με την πίστη αποκτάς, συνήθως, τη μετά θάνατο ζωή, αλλά τις περισσότερες φορές χάνεις την παρούσα.

GatheRate

135 σχόλια:

 1. Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog.
  http://packersmoversmumbaicity.in/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. QuickBooks Banking Error 103 or 310 are exceptionally basic QuickBooks Errors. The QuickBooks Banking Error 103 or 310 implies that the login qualifications that have been entered in the QuickBooks Online are not acknowledged by the budgetary organization's site.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. People, who want to maintain their knowledge Harmless and need to guard it from unauthorized usages, then please connection with the Norton Antivirus Customer Service Helpline Number they're read more going to allow you to understand about some safety tips and supply you Norton antivirus protection from harmful things. Visit Here: https://www.ihelplinenumber.com/Norton-Antivirus-Customer-Support/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Accounting computer software comes with two big attributes - Just one is Sophisticated Pricing, and State-of-the-art inventory and theses instruments explicitly intended to satisfy setting up, constructor, industrial, retail, together with other uprights that have to control loads of information. The software package has 24x7 QuickBooks Technical Support Phone Number with An immediate response of accounting authorities communicates anytime and from anyplace. Should you have any query dial QuickBooks customer support phone number help you to resolve your queries. Visit Here: https://quickbookssupportphonenumbers.us/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. QuickBooks error code -6189 816 error happens when opening a company file and can be fixed if you restart your computer and your server. Restart each computer that has access to your company file. If your data is on a server, restart the server. Open the company file. Find the files with the same file name as your company files but with extensions.ND and.TLG. Right-click each file and select Rename. Add the word OLD at the end of each file name. Open QuickBooks again and try to sign in to your company. Error 6189 problems include computer crashes, freezes, and possible virus infection.Because of this error, we are unable to open company records. If you are on a network the most likely cause is a network problem where it can't find the computer or server that holds the file. We’re here to help So call our customer care department and get instant support by our technical expert team.While searching for support services for your QuickBooks software.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. QuickBooks tech Custo­mer Support Company.­ If any us­er facing ­any kind o­f technica­l issues o­ur technic­al experts­ will guid­e you. Cal­l now at Facebook Tech Support Number +1 855 216 7829 to ­get instan­t Facebook Tech su­pport to r­esolve tec­hnical iss­ues. Our t­echnical s­upport tea­m gives yo­u comprehe­nsive tech­nical help­.­ Visit For more ­info QuickBooks tech Support Number

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Apple is often an agency which might be carefully-recognized. The equipment is wonderful. No gadget manufacturer in the overall earth can provide gizmos and corporations. And Provided that the gadget performs thoroughly within our unique individual existence, in A similar way, the current aid provided due to Apple iPhone phone number gurus get extra information is also amazing. This helpline was acknowledged to satisfy almost Just about every and each circumstance when employing their gizmos which evaluate way more ended up esteemed that an apple customer service number expertise. These field gurus are Working for an exceedingly though, and that is the rationale. Visit Here: http://shzine.proboards.com/user/9660

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot. I hope to have many more entries or so from you. Very interesting blog.
  Mobile app Development company in Mumbai
  App Developers in Mumbai

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Looking for the best IAS coaching Institute? Iasbaba is India`s Best IAS Coaching in India. It provides UPSC and IAS classes in Hindi and English medium also online classes available in all over India.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. So, you want to hire a Ruby on Rails developer. You and everyone else in the Valley! Rails has been amongst the "it" technologies for web application

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. If you actually need to Relaxation then take Rajasthan Holiday Packages. Rajasthan may be a state that is found within the northwestern a part of India and is deckled with Gujarat, state, Haryana and Madhya Pradesh. Even town conjointly shares an international border with the Islamic Republic of Pakistan. thence the state of Rajasthan Holiday Packages isn't solely important from the historical purpose of reading however is vital geographically further. Visit Here: https://bit.ly/2M9T9Sk

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. There is often some difficulties at the same time and dealing with them by itself generally is a headache. To keep up it's working, calling the gurus beforehand could be beneficial. Along with the presence of good pros, each form of concern is usually managed with treatment. For this, the end users can easily connect with getting more info the experts by dialing the avg antivirus support phone number helps you to solve your queries. Visit Here: https://bit.ly/2FzOmcm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Quickbooks error support number is to help our Quickbooks users to resolve their error by providing support for all related Quickbooks errors. Intuit certified experts are always available to help you for your QB related errors. If you face any error during working on your Quickbooks so you don’t have to worry about it, because our Intuit experts support team is available 24*7 to resolve your issues. Only you need to contact our technical support ProAdvisor, accountant, they will make sure to give you effective and best solution of your problem. You can call us on our Quickbooks Error Support Phone Number 1-855-441-4417.


  https://www.errorsupportquickbooks.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Are you searching for a professional Web Designer in Toronto? Appslure is a Toronto Web Design company and your best choice for web design, Thanks you for very nice its sharing

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Hello,
  Your article is very informative and has a lot of information. I really like your effort, keep posting. If any customer wants some help regarding QuickBooks Updates then Contact QuickBooks Help is the best option for the customers.
  Thank You!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Quickbooks Desktop Support Phone Number help him to contact support for any help. Quickbooks is a accounting Software to easily confirm the account management to help them. In every manner Quickbooks is a powerful accounting Software to measure and help in business. You can need any type of assistance you can call us.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Quickbooks Payroll Support
  Quickbooks payroll Support helps you to manage accounts, calculating taxes and deduction. Quickbooks payroll is an end to end business, advanced competitive accounting Software. It is a premium software with many advanced features taking support for the software is a better option to run this impressive software without any technical issue. For getting support you can contact our Quickbooks Online Support Number +18445519757. The latest improved software is better than its previous version. You can seek help for any issue you are facing while using Quickbooks payroll. Quickbooks payroll customer service number helps you to resolve all technical and functional issue while working on this amazing software.
  Quickbooks payroll Support

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Hiring packers and movers in Gurgaon is not too hard if you take help of the best moving professionals. Best movers and packers Gurgaon assist with their skilled and trained team to pack, load, unload and unpack your belongings.
  So be aware and hire the best mover packer to save your valuables.
  packers and movers Gurgaon
  packers and movers Gurgaon Charges

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 19. كهربائي بجدة
  تحتاج مهنة الكهربائي إلى شخص يمتلك القدرة ويكون بإمكانه السيطرة على الكهرباء وما ينتج عنها، فالكهرباء بوجه عام لن تكن من الأشياء البسيطة بل هي من الأشياء الخطيرة الذي تحتاج إلى أشخاص محترفين ولديهم خبرة تساعدهم على التعامل معها، لذلك يكون من الأفضل أن تستعينوا بفني كهربائي بجدة لأنه من الكوادر العظيمة التي تتعامل مع الكهرباء بأسلوب خاص جداً لا يتطلب الجهد والتعب الذي يبذله بعض الأشخاص الغير مؤهلين أو الذي لا يمتلكون الخبرة.
  أما بالنسبة إلى كهربائي بجدة فهو الشخص المناسب لهذا النوع من الأعمال التي تحتاج لشخص لديه خبرة ودراية كبيرة عن ما يمكن أن يقوم بتقديمه لعملاء جدة في مجال الكهرباء الخطير والصعب.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Hi i am Mary .We provide toll free QuickBooks Support +1-877-756-9341 to complete help for solving all quarries related to QuickBooks Software. Our Support teams are accessible 24X7. Get more information so visit our sites :-
  Quickbooks Payrroll Support

  Quickbooks Support Number

  Quickbooks Support

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Дээд чанар бол зүгээр л( đá ruby thiên nhiên ) санаатай биш юм. Энэ нь өндөр( đá ruby nam phi ) түвшний төвлөрөл, тусгай хүчин( Đá Sapphire ) чармайлт, ухаалаг ( đá sapphire hợp mệnh gì )чиг баримжаа, чадварлаг туршлага, ( đá ruby đỏ )саад тотгорыг даван туулах( bán đá sapphire thô ) боломжийг хардаг.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Quickbooks accounting software helps you to solve accounting problems. You can easy to access your accounts.We provide quickbooks support phone number for mac 800-901-6679.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. If you are very strictly confined in the theory of the purpose of the Norton security customer service then you will find that this service is only for the solving queries and problems of the customers via cell phone but if you expand your attitude you will get to know that our Norton phone number customer service is not only limited to the solving queries but it also let the customers put their views more freely and easily. We are providing our Norton support number 1800-382-3046 to our customers.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. If you are searching for a total goal for Business bookkeeping, so QuickBooks gives an ideal and complete arrangement. You simply need to dial the QuickBooks customer service +1(800)241-5303 and get a compelling goal for all your bookkeeping needs.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Quicken Support Phone Number
  Quicken is one amongst the most famous personal finance software across the world. This software is rather old and still enjoys a top position. Launched in the year 1983, Quicken has undergone a tremendous change by now. It’s easy to navigate, allows you to manage your budget and investment details, comes with inbuilt debt reduction tools, and will remind you when your bills are due. Are you considering getting Quicken? Contact Quicken support, and they will help you set it up.Get Quicken Start and start managing your finances easily. With this software, you can view all the accounts on a single platform. It allows you to make budgets and control all the monetary bills. In case you need help with its installation, get in touch with Quicken customer support for toll free number +1-888-422-3444.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Epson printers incorporate a flexible line of shading inkjet and ink-eco tank arrangement models for the home, home office, private venture, and business workgroups. The printers incorporate across the board models with print, output, fax, and duplicate capacities, multi-work (MFP) models with print, sweep, and duplicate abilities, and print-just models. Get assistance from Epson printer support, click on the link
  Epson Printer Customer Support
  Epson Printer Support 24*7

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. The printer is one of the most important computer hardware device, which helps you get a hard copy of your computerized documents.It includes distinctive features, high-quality printing, laser-quality text and a powerful engine for better speed. Though printers satisfy all quality parameters, the user often faces general errors/ issues. These issues can affect your workflow as well as the quality of your printing device. Therefore, to rescue you from the inconvenience, Printer Support is introduced.

  printer support number is accessible from day to night. It helps you to set up their printers in the correct manner and resolve uninvited errors under the guidance of skilled technicians. Every issue is resolved on a priority basis, to provide a most accurate solution.

  Some of the issues which are very common with printers are mentioned below which you can resolve with the help of Printer Support +1-855-686-6166:

  Installation issues with printers and scanner.
  The error while giving printing command.
  Inability to detect scanner or other attached devices.
  Problem with wireless printing.
  The low printing quality and speed.
  Issue while replacing the cartridge.
  Blank or black prints.
  The printer get offline suddenly.
  The issue in fax set-up.
  Operating system compatibility issues.
  Paper Jam issue
  Network and connectivity issues.
  System crash errors.
  The problem in importing/ exporting data.
  Troubleshooting general errors in printers.
  Printer Support
  Printer Support
  Printer support
  Printer Technical Support

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. HP Printer Support Phone Number makes the clients have a sense of security and sure with HP items.
  Get HP Printer Tech Support Phone Number for Actual Solutions

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Thanks for sharing such a nice blog. Sometimes Amazon users face issue while placing an order. They can contact Amazon support team for quick help.
  Amazon helpline number
  Amazon help number
  Amazon technical support number
  Amazon tech support number

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. If you are facing any issue regarding ms office then just need to visit at our site for fixing all kind of problems by our experts at our support number.
  www.office.com/setup | HP CUSTOMER SERVICE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. https://www.blogger.com/comment.g?blogID=442120849666486527&postID=4921045353861457475&page=2&token=1569621074646&isPopup=true

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. As a professional technical support team from canon printer support for various software and various platform we also provide support service for printer.
  canon printer support here for you 24/7 . if you need any kind of technical hand support of any kind of other support , you can visit to our website.
  canon printer support number

  canon printer helpline number
  canon printer tech support

  canon printer technical support number

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Standard Printer Support Phone Number. Ordinance Printers could be an acknowledged whole that is known for giving the least mind boggling organizations inside the specialized help. nowadays their square measure exceptionally amazing versions of printers inside the market. If you have a thing that is experiencing difficulty, you'll have the choice to get energize from the Canon Printer Support Phone Number gathering, wherever our affirmed, qualified and submitted skilled is totally prepared for giving brief and good help from Canon Printer Technical Support Number.

  canon Printer Support Number USA

  canon Printer Support

  canon Printer Support Phone Number

  canon Printer Support Number

  canon Printer Customer Support Number

  canon Printer Customer Support

  canon Printer Technical Support

  canon Printer Tech Support Phone Number

  canon Support

  canon Printer Technical Support Number

  canon Printer Technical Support Phone Number

  canon Printer Tech Support Number

  canon Printer Tech Support Phone Number

  canon Printer Support Number

  canon Printer Support

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 34. As from canon printer technical support team we are here to help you out from any kind of technical queries .Our technical support team have highly experienced and reliable members.
  we are canon help desk 24/7 . if any queries visit our link
  below

  canon printer support number
  canon printer helpline number
  canon printer tech support
  canon printer technical support number
  canon printer toll free number


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Epson Printers could be an acknowledged whole that is known for giving the least mind boggling organizations inside the specialized help. nowadays their square measure exceptionally amazing versions of printers inside the market.
  web design
  website design
  website builder
  web designer
  ecommerce webs
  web design company

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. http://www.bb-elec.com/Tech-Support/Blogs/Susan-s-Tech-Tips/January-2014/Weather-Impact-on-Fiber-Optics.aspx?saved=1
  http://www.allthatshewantsblog.com/2018/11/look-de-invierno.html?showComment=1562574622502#c1502364749157385059
  http://www.trashtocouture.com/2018/12/diy-gifts-rivet-wristlet.html?showComment=1562574633870#c7393914593283134887
  http://www.corporatewoods.com/PublicEvents/EventDetail/2018/10/07/default-calendar/walk-to-end-alzheimer's
  https://eskarinasmith.blogspot.com/2016/08/blog-post.html?showComment=1562574694974#c8645780345424153423

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Your blog is awesome, all contents are really unique and useful. thanks for sharing with us.Looking for some help from Packers and Movers in Indirapuram, for shift your home or office then contact Zodiac Packers Movers.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Enter the cave of stunning wellness. Lions den is one of its sort martials expressions and wellness focus in south Delhi. It brags of profoundly particular preparing consolidating combative techniques with routine exercise by none other than our amazing mentor Vijay Saini - A lion .


  fitness club
  fitness club around me
  fitness club near me
  fitness club in delhi
  best fitness club in delhi


  fight club
  fight club around me
  fight club near me
  best fight club in delhi

  gym
  gym around me
  gym near me
  gym in delhi
  best gym in delhi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Very well explained and informative blog click here for
  quickbooks premier support phone number and for more detail dial on 844-908-0801

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. AOL Desktop Gold Downloadis a complete software suite to enable instant messaging, emailing or search content. AOL Desktop integrates numerous features over the internet including instant messenger, Media Player, and a fast web browser.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Bollywood actors but our Famous Bollywood actresses also were just screen charmers. Though they are beautiful; at the same, they are also very talented, hardworking, popular and successful. All this has led to the changed scenario where earlier they were paid very less as compared to male actors.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. SMO Service in Gurgaon offer by a top rated company in Gurgaon. We have huge knowledge how to speard brand awreness in target area along with targeted audience. Give us an change to serve our services. Visit our website :- http://www.kartikwebtechnology.com


  website desinging service Development Company India Online SEO Company Graphic designing companies in Gurgaon Best SMO Company in Gurgaon PPC Agency in Gurgaon

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Intuit made different versions of products for everyone as per their requirements. QuickBooks self-employed is the best accounting software for individuals and freelancers to manage their accounting. Intuit built Quickbooks Self-Employed to help freelancers or self employees to manage their accounting such as income and expenses. Freelancers can calculate and pay their estimated quarterly expenses by using QuickBooks.
  QuickBooks Support

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Exclusive access to the best Online IAS coaching material. We are known to be the best website for Online Coaching for UPSC examination. Get the best online IAS coaching options, mock tests, interview guidance and support services here. The best learning materials that promise success in the UPSC IAS examinations and best Coaching experience.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Facing issues in QuickBooks How to fix Quickbooks update error ! Resolved ? Don’t worry! Get help from our executives and just sit back relaxed. Users can avail our services round the clock.We have a team of experts to troubleshoot all your quickbooks issues. Solutions we deliver 100% reliable and you will get them just in seconds.
  Quickbooks update error 1625
  Quickbooks desktop support
  Quickbooks pro support
  Quickbooks technical support,
  How to fix Quickbooks update error 1625
  Fix issues of Quickbooks desktop support
  Solution for Quickbooks pro support
  How do I Contact Quickbooks technical support,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. When trying to liaise with the software's customer care team, you may face delays in getting the help you need, for which you can contact alternative support agencies such as @quickbooks-desktop-premiere-support, that in-house certified pro advisor easily, .In addition, all the Quickbooks error such as Quickbooks update error 1625, Quickbook H202 error and many more solved by our expert team
  Quickbooks update error 1625
  Quickbooks desktop support
  Quickbooks pro support
  Quickbooks technical support,
  How to fix Quickbooks update error 1625
  Fix issues of Quickbooks desktop support
  Solution for Quickbooks pro support
  How do I Contact Quickbooks technical support,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Nice Blog!
  Worried about QuickBooks error? Get live support 24*7 from QuickBooks expert on tool-free Number.
  Click here to know how to QuickBooks support phone number 1-844-908-0801

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Nice Blog!
  Know More About QuickBooks error.if suffer any issues with QuickBooks just get in touch with expert on tool-free Number.
  Dial QuickBooks Support Phone Number 1-844-908-0801
  Dial for any tech support: 1-844-908-0801

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Nice Blog!
  Know More About How to install diagnostic tool? Get support 24*7 from QuickBooks expert on tool-free Number.
  Click here to know How to install diagnostic tool
  Dial for any tech support: 1-844-908-0801

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. If you are looking for best massage in Delhi, then you need to go Feather Body SPA and contact the massage specialist for Body Massage Price in Delhi and take the service which you want in best deals.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Lockdown is running in the whole country due to coronavirus, in such an environment we are committed to provide the best solutions for QuickBooks Support Phone Number.
  Contact QuickBooks support Phone Number Colorado to get in touch.
  Dial : 1-844-908-0801

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Struggling with QuickBooks Support Phone Number Alaska? Fix it by dialling us at 1-855-511-6911. The error usually arrives due to improper installation of QuickBooks upgrading.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 54. Well explained and informative blog.
  In these challenging times, we urge you to stay home and stay safe and dial 1-855-511-6911 QuickBooks enterprise support phone Number whenever you face any technical issue in QuickBooks.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 55. QuickBooks provide Premier Support for QuickBooks User to make QuickBooks more easy and fruitful.
  Dial +1-855-511-6911 Phone number for QuickBooks.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Thanks for sharing great information. I always love to read and spread this kind of information that is unique and really informative. DesiMoo Delivers Farm Fresh Desi Cow Milk in Gurgaon at the Doorstep.
  For Info Visit us:-
  Desi Cow Milk in Gurgaon
  A2 Desi Cow Milk In Gurgaon
  A2 Milk In Gurgaon
  A2 Protein Milk In Gurgaon

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Nice Information !
  Stuck with Quickbooks For Mac Support Phone Number
  ? Don’t worry, give a call right to our Qb experts by dialling us at 1-855-511-6911.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Nice Information !
  Stuck with Quickbooks For Mac Support Phone Number
  ? Don’t worry, give a call right to our Qb experts by dialling us at 1-855-511-6911.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Nice Information !
  Stuck with Quickbooks For Mac Support Phone Number
  ? Don’t worry, give a call right to our Qb experts by dialling us at 1-855-511-6911.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Nice Information !
  Stuck with Quickbooks Customer Service Number? Don’t worry, give a call right to our Qb experts by dialling us at 1-855-511-6911.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Nice Information !
  Stuck with Quickbooks Customer Service Number? Don’t worry, give a call right to our Qb experts by dialling us at 1-855-511-6911.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Nice Blog!
  Fix QuickBooks error with Our QuickBooks expert Dial on Our toll free Number For instant and Quick Solution.
  Dial QuickBooks Support Phone Number +1-855-511-6911

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Nice Blog!
  Fix QuickBooks error with Our QuickBooks expert Dial on Our toll free Number For instant and Quick Solution.
  Dial QuickBooks Support Phone Number +1-855-511-6911

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Nice Blog!
  Fix QuickBooks error with Our QuickBooks expert Dial on Our toll free Number For instant and Quick Solution.
  Dial QuickBooks Enterprise Support Phone Number Nevada +1-855-511-6911

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. nice post!
  Worried about QuickBooks error?Get in touch with QuickBooks expert for instant solution.Dial +1-855-511-6911 quickbooks desktop support phone number

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Thanks for sharing the information. This is really an awesome blog. We provide Affordable SEO Company with Guaranteed Top Ten Rankings in Google for your Websites .Quickbooks Phone Number Please call us our Toll-free Number 1-855-511-6911

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 67. If dealing with QuickBooks Desktop Error 6189 816, fix it by calling our QuickBooks experts at 1-855-511-6911. QuickBooks error Support Number occurs when a user attempts to open or access a Company file from a network device in a multi-user mode.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Nice Blog!
  Facing error while using QuickBooks get instant solution with our QuickBooks experts.Dial +1-855-511-6911 QuickBooks Payroll Error Code 15311.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Experiencing technical defects & glitches in QuickBooks Enterprise? Don’t get puzzled!! Simply dial our QuickBooks Enterprise Support Contact Number +1(844)233-3033, and eliminate all your worries. Our technicians are competent enough to handle any type of complicated or uncomplicated queries.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. You can directly call on our Quickbooks Upgrade Support Phone Number +1(844)233-3033, and get benefited with instantaneous help so as to fix all your QuickBooks Pro concerning issues

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Packers and Movers Chennai list, Cheap Best Packers Movers Chennai Charges, Local, Affordable Household Shifting Chennai @ Packers And Movers Chennai

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Nice & Informative Blog !
  Are you looking for the best ways on QuickBooks Error 503? We are here to help you. Call us at 1-855-977-7463 and get the best technical consultation to eliminate QuickBooks Error 503 at an affordable rate.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Amazing and wonderful to visit your Blog.Thanks for sharing this information,this is useful to us. Keep posting!, If you face any trouble using QuickBooks, Contact:QuickBooks Support phone numberfor solution.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. quickbooks won t open is the complete package for this error.few simple steps you come out from your issue.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. This error is identified with QuickBooks update issues. At the point when Quickbooks update error 15106 appears, it might show all things considered "The update program is harmed" or "the update program can't be opened" errors.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. QuickBooks is an invaluable tool for businesses, streamlining financial processes and making accounting tasks more efficient. However, like any software, it may encounter issues that can disrupt your workflow. One common problem users face is the "QuickBooks Outlook Not Responding" issue, where QuickBooks fails to sync with Outlook properly. In this blog post, we'll explore the possible causes of this problem and provide step-by-step solutions to get your QuickBooks and Outlook working seamlessly again.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Resolving QuickBooks Error 6175 requires a systematic approach to identify and address the root cause. Here is a comprehensive guide with detailed steps to help you resolve this error.


  resolve Quickbooks Error 6175
  QuickBooks Error 15241
  How to Fix QuickBooks Loan Manager Not Working Error

  ΑπάντησηΔιαγραφή