Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010

Τα πολύτιμα προσωπικά δεδομένα μας

Η σημερινή ανάρτηση ασχολείται με ένα σημαντικό θέμα, που έχει όμως, παραδόξως, περάσει στα "ψιλά". Το θέμα αυτό είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας. 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη διαδικασία για τη θεμιτή συλλογή και εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων, είναι  όμως η δική μας επαγρύπνηση αυτή που μπορεί πραγματικά να προστατέψει τα δεδομένα μας. 

Πολλοί από εμάς έχουν δεχθεί ένα email/SMS/τηλεφωνική κλήση με σκοπό την προώθηση/πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Λίγοι όμως έχουμε αναρωτηθεί πως ακριβώς βρέθηκε η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ή ο αριθμός του κινητού/σταθερού τηλεφώνου μας στη διάθεση της  εταιρίας που πραγματοποιεί την προώθηση. 

Σε πολλές περιπτώσεις, εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει κάποια προσωπικά στοιχεία μας (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός (κινητού) τηλεφώνου), προκειμένου να επιτύχουμε ή να διευκολύνουμε μια συναλλαγή. Κλασσικότερο παράδειγμα,  τα στοιχεία που συμπληρώνουμε προκειμένου ένα προϊόν να μας παραδοθεί στο σπίτι μας.

Κάθε φορά όμως που επιθυμούμε ή είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε κάποια στοιχεία μας, θα πρέπει να εξετάζουμε εάν τα ζητούμενα στοιχεία είναι πραγματικά απαραίτητα για το σκοπό που επιδιώκουμε. Δεν είναι λίγες οι φορές που επιχειρήσεις ζητούν περισσότερα στοιχεία από όσα είναι πραγματικά αναγκαία.

Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να εξουσιοδοτηθεί από εμάς για πράξεις χρήσης/εκμετάλλευσης των δεδομένων μας, που δεν δικαιολογούνται από τη μεταξύ μας σχέση, ή προβάλλοντας εσφαλμένα την παροχή της εξουσιοδότησης ως επιβεβλημένης από το νόμο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε στις περιπτώσεις που συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, π.χ. σε μια αίτηση, στο έντυπο της οποίας όμως, περιέχεται δήλωση ότι συμφωνούμε στην επεξεργασία τους. Ειδικά δε, στις διαδικτυακές συναλλαγές ή επικοινωνίες, υπάρχει check box, που μπορεί εύκολα να μας διαφύγει.

Επειδή τα κρούσματα "επιθέσεων" στα προσωπικά δεδομένα είναι όλο και πιο συχνά, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε, πρώτοι εμείς, τα δεδομένα μας, διότι με τον τρόπο αυτό η προστασία τους μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. 

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά το πρόσωπο μας. Ως ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, περαιτέρω, νοείται κάθε πληροφορία που αφορά στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στο πολιτικό φρόνημα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στην ερωτική ζωή, στο ποινικό μητρώο. 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται  και αφορά προσωπικά δεδομένα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση διατήρηση, διαβίβαση, συσχέτιση, διαγραφή τους. 

Η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται (και κατ' εξαίρεση μόνο, μπορεί να επιτραπεί από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Προκειμένου κάποιος να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται η συγκατάθεση μας. Ως συγκατάθεση νοείται κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία το τελευταίο δέχεται την επεξεργασία, αφότου ενημερωθεί σχετικά με το σκοπό της, τα δεδομένα που αφορά καθώς και τους αποδέκτες τους. 

Κατά το στάδιο συλλογής, ο συλλέγων οφείλει να μας ενημερώσει  σχετικά με την ταυτότητα του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, οφείλει να  μας ενημερώσει  πριν από αυτή την ανακοίνωση.

Καθένας μας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα προσωπικά δεδομένα του αποτελούν (ή απετέλεσαν) αντικείμενο επεξεργασίας, η σχετική ενημέρωση δε, παρέχεται υποχρεωτικά εγγράφως. Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που μας αφορούν και την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες τους και  την πραγματοποίηση και εξέλιξη της επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). 

Τέλος, έχουμε δικαίωμα να προβάλλουμε οποτεδήποτε, εγγράφως όμως, αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων μας και να ζητήσουμε τη διόρθωση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή και τη διαγραφή τους (δικαίωμα αντίρρησης). 

Την επόμενη φορά λοιπόν, πριν συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, ας καθυστερήσουμε ένα λεπτό, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι παρέχουμε, σε ποιον και για ποιο λόγο. Όπως επίσης, την επόμενη φορά που κάποιος μας καλέσει ή επικοινωνήσει μαζί μας, χωρίς να έχει προηγηθεί  άλλη επαφή μαζί του, ας ρωτήσουμε πως ακριβώς έφτασαν στα χέρια του τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

GatheRate

1 σχόλιο:

  1. Πολύ ωραίο το κείμενο, πολύ χρήσιμο και φυσικά επίκαιρο.

    ... κι επειδή ακόμα κι αν ρωτήσουμε πως βρέθηκαν τα στοιχεία μας σε αγνώστους, απάντηση δεν θα πάρουμε, θα πρότεινα σε κάθε τέτοια περίπτωση να γίνονται οι απαραίτητες καταγγελίες. Κανενός το αυτί δεν ιδρώνει δυστυχώς χωρίς... καμπάνα :(

    ΑπάντησηΔιαγραφή