Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010

Εγώ θα σας σώσω !

Δεν φαντάζομαι να νομίσατε ότι σας ξέχασα ... Φυσικά και δεν σας ξέχασα! Αντιθέτως μάλιστα, σας σκεφτόμουν καθημερινά και πονούσα με εσάς τους κοινούς θνητούς που υποφέρετε. Έτσι, αποφάσισα να βάλω στην άκρη την προετοιμασία της πτυχιακής εργασίας μου και να βρω τις λύσεις στα προβλήματα της χώρας.

Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να εντοπίσω ποια προβλήματα από όλα είναι τα βασικά για να ασχοληθώ μαζί τους. Είναι άλλωστε τόσα πολλά τα προβλήματα που θα ήταν αδύνατο ακόμη και σε μια μάγισσα να τα επιλύσει όλα. Κάπως έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με τις πυραμίδες προβλημάτων, δηλαδή τις περιπτώσεις που στη βάση υπάρχει ένα ΜΕΓΑΛΟ πρόβλημα και πάνω  του στοιβάζονται πολλά ΜΙΚΡΑ. Επιλύοντας λοιπόν το ΜΕΓΑΛΟ αυτόματα θα έχεις επιλύσει και τα ΜΙΚΡΑ. 

Και αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε και τη μεθοδολογία της εργασίας, για να δούμε τα αποτελέσματα. 

1. Δεν υπάρχει σάλιο και το ταμείο είναι μείον. 
Δεν μπορώ να ακούω βλακείες. Ως γνωστόν λεφτά υπάρχουν, όπως επίσης υπάρχει και πολύ λίπος για κάψιμο. Η λύση έγκειται στο να βρεις τα λεφτά και το λίπος. Δια της αλάνθαστης λοιπόν, μαγικής μεθόδου (την τέχνη της οποίας κατέχω και όποιος ισχυριστεί το αντίθετο θα ανακαλύψει και ποιες άλλες τέχνες κατέχω) προτείνω :
α) Να επιβληθεί Ποδαρικός Φόρος. Υποκείμενο του φόρου θα είναι οποιοδήποτε φυσικό (και ουχί νομικό) πρόσωπο διαθέτει πόδια. Ο διάολος δε, που είναι γνωστό ότι διαθέτει πολλά ποδάρια, κατά παράδοση αμέτρητα, αφού τους αποδίδονται όλες οι "στραβές" που γίνονται, θα φορολογηθεί με τον ανώτατο συντελεστή. Ο φόρος θα εισπράττεται ως τέλος που επιβάλλεται στην πώληση προφυλακτικών, καθόσον αφού κάποιος μπορεί να σταθεί στα πόδια του και προτίθεται να κάνει σεξ, θα πληρώνει. Ο νόμος με τον οποίο θα επιβληθεί ο Ποδαρικός Φόρος θα ακολουθεί τη μεθοδολογία και τη λογική του νόμου δια του οποίου αποδίδεται έσοδο στην εκκλησία από την εισαγωγή κεριού στην επικράτεια.
Διευκρινιστική εγκύκλιος : Κρίθηκε ότι η επιβολή Κεφαλικού Φόρου αντιστρατεύεται την ισότητα των φύλων και προβλέπει δυσμενείς διακρίσεις με βάση το φύλο, διότι θα επέβαλε διπλή φορολογία στους άντρες, που διαθέτουν δύο κεφάλια (τα οποία όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν ταυτοχρόνως, εξαιτίας της εγγενούς έλλειψης επαρκούς ποσότητας αίματος για να αιματωθούν ταυτοχρόνως). 

β) Να επιβληθεί Φόρος Παχυσαρκίας. Υποκείμενο του φόρου θα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ζυγίζει περισσότερα κιλά από την Kate Moss. Πέραν της επίτευξης της αισθητικής αρμονίας και της αποφυγής θέασης ευτραφών νεανίδων - και μη - των οποίων τα κάλλη ξεχειλίζουν από τα στενά ρουχαλάκια τους, επιτέλους, ο πολίτης θα στραφεί προς έναν πιο υγιεινό τρόπο μη-διατροφής. Ο φόρος θα εισπράττεται ως τέλος επί της αγοράς τροφών που περιέχουν υδατάνθρακες, προκειμένου ο καταναλωτής να στραφεί στην παρακολούθηση των διατροφικών επισημάνσεων των προϊόντων. 
Διευκρινιστική εγκύκλιος : Όσοι απαλλάσσονται του φόρου, εξαιτίας χαμηλού σωματικού βάρους, θα πρέπει να υποβάλλουν ειδική δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ, στην οποία θα δηλώνουν το βάρος τους και την οποία θα επισκέπτονται κάθε πρώτη και δέκατη πέμπτη ημέρα του μήνα για να ζυγιστούν και να επιβεβαιωθεί ότι συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή. 

γ) Να επιβληθεί Φόρος Εργασίας. Υποκείμενο του φόρου θα είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο βιοπορίζεται ή μπορεί να βιοποριστεί από την εργασία του. Ο φόρος θα παρακρατείται από τον εργοδότη και στην περίπτωση των αυταπασχολουμένων από τους ίδιους και θα αποδίδεται μέσω περιοδικών δηλώσεων κάθε τρίμηνο, κατά το σύστημα του ΦΠΑ. Στην περίπτωση ανέργων που είναι ικανοί προς εργασία, αλλά δεν διαθέτουν τέτοια, ο φόρος θα παρακρατείται από το επίδομα ανεργίας και σε περίπτωση που δεν δικαιούνται επιδόματος, θα είναι υποχρεωμένοι να τον αποδώσουν εξ ιδίων. Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται του παρόντος φόρου εξαιτίας ανικανότητας προς εργασία, θα υποβάλλει ειδική δήλωση προς την αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ και ο λόγος ανικανότητας θα εξετάζεται κάθε μήνα από ειδική επιτροπή.
Διευκρινιστική εγκύκλιος : Τα εισοδήματα από εργασία συνεχίζουν να φορολογούνται. Αντικείμενο του παρόντος φόρου είναι η δυνατότητα προς εργασία.

2. Το κοινωνικό κράτος καταρρέει. 
Ι. Ασφαλιστικό σύστημα. Πως θα μπορούσε άλλωστε να μην καταρρεύσει όταν είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει συντάξεις σε ασφαλισμένους που μετά τη συνταξιοδότηση τους ζουν άλλα είκοσι χρόνια. Στην Ελλάδα της μεσογειακής διατροφής, όπου το προσδόκιμο είναι πάνω από τα 75 χρόνια (και λίγα λέω αν κρίνουμε από τον Επίτιμο), θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί αναλόγως και καταλλήλως ο χρόνος που το πρόσωπο θεμελιώνει ασφαλιστικό δικαίωμα. Υπ' αυτή την έννοια :
α) Κανένα φυσικό πρόσωπο δεν θα δικαιούται, για οποιαδήποτε αιτία, σύνταξη πριν συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση αυτού του ορίου, η επιτροπή που εξετάζει την ικανότητα προς εργασία (βλ. παραπάνω υπό 1γ) θα αποφαίνεται εάν το πρόσωπο είναι ακόμη ικανό προς εργασία και αν είναι, δεν θα δικαιούται συντάξεως. Για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας, τα κριτήρια της ικανότητας προς εργασία, θα θεσπιστούν ανά επάγγελμα και, σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο κρίνεται ανίκανο λόγω ηλικίας να συνεχίσει την εργασία που έκανε  (π.χ. οικοδόμος), θα εξετάζεται εν συνεχεία εάν είναι ικανό να μεταπηδήσει σε άλλη μορφή εργασίας.
Διευκρινιστική εγκύκλιος : Ο Φόρος Εργασίας συνεχίζει να επιβάλλεται στα πρόσωπα που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, αλλά κρίνονται κατάλληλα προς εργασία (είτε την ίδια που έκαναν είτε άλλη). 

β) Σε περίπτωση που κριθεί ότι το πρόσωπο δικαιούται δυντάξεως, λόγω συμπληρώσεως του χρονικού ορίου και της ανικανότητας του να  εργαστεί, το ποσό της συντάξεως θα προσδιορίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές κηδειών. Βάση υπολογισμού θα είναι ο τρόπος ταφής της Μαφίας (χώσιμο σε ερημική τοποθεσία). Η σύνταξη αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων ταφής και για το λόγο αυτό θα καταβάλλεται μόνον εάν αποδεδειγμένα ο δικαιούχος κινδυνεύει να αποβιώσει από στιγμή σε στιγμή. Για τον ίδιο λόγο, εάν ο δικαιούχος συνεχίσει επί 12 συνεχόμενους μήνες μετά την καταβολή της πρώτης συντάξεως, θα πρέπει να επανεξεταστεί από την κατά τα ανωτέρω υπό α) ειδική επιτροπή και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λανθασμένα κρίθηκε ανίκανος προς εργασία, τότε θα υποχρεούται να επιστρέψει το συνολικό ποσό των συντάξεων που του καταβλήθηκαν. Η απόδοση του ποσού αυτού δεν θα βαρύνει τους κληρονόμους του δικαιούχου, εάν αυτός αυτοκτονήσει εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως. 

γ) Από τη δημοσίευση των σχετικών νόμων στο ΦΕΚ, οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας θα υπογράφουν ειδική δήλωση σχετικά με το χρόνο που κατά την εκτίμηση τους πρόκειται να ζήσουν. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αυτού, θα μειώνεται η σύνταξη που τυχόν λαμβάνουν κατά 50%. 

ΙΙ. Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι γεγονός ότι η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης θα έκανε μαλθακούς και λιγότερο ανθεκτικούς. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η αναμόρφωση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε ορθολογικότερη βάση. Τελολογικά λοιπόν απαιτούνται τα εξής :
α) Δεν θα προβλέπεται, ούτε θα παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις ηλικές από 15 ετών έως 50 ετών. Εξαιρετικά και μόνο στην περίπτωση ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τη βλάβη της υγείας σε βαθμό που απαιτείται περίθαλψη σε μονάδα εντατικής θεραπείας, το οικείο ταμείο περιθάλψεως θα καταβάλει μόνο τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ οι δαπάνες των νοσηλειών (τροφή κλπ) θα καταβάλλονται από το φυσικό πρόσωπο.

β)  Για λόγους προοστασίας της μητρότητας, ο τοκετός (φυσικός ή καισαρική τομή) δεν θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη και θα καλύπτεται από το οικείο ταμείο ασφαλίσεως, εφόσον πραγματοποιείται στα ειδικά κέντρα που θα δημιουργθούν για το σκοπό αυτό, στις κατασκηνώσεις των ΟΤΑ. 

ΙΙΙ. Παιδεία. Ενόψει της παρατηρούμενης αποξένωσης μας από τις ρίζες και τις παραδόσεις μας, κρίνεται επιβεβλημένη η επιβολή νέας μεθόδου διδασκαλίας, με την οποία οι γονείς ως φορείς των παραδοσιακών αξιών θα συμμετέχουν ενεργά στη μόρφωση των παιδιών τους. Για το λόγο αυτό, το μοντέλο θα πρέπει να διαρθρωθεί ως εξής :
 α) Καταργείται η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση σχολικών προγραμμάτων. Όσοι γονείς το επιθυμούν, θα εκπαιδεύουν οι ίδιοι τα παιδιά τους, στο σπίτι και θα έχουν έτσι την ευκαιρία και τη δυνατότητα να τους μεταλαμπαδεύσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομίας μας. 

β) Θα ενθαρρυνθεί η χρήση παραδοσιακών μεθόδων, όπως ο ψυχαναγκασμός, αλλά και καινοτόμων τέτοιων, όπως τα σήματα κανπού που θα εκπέμπονται από το αρμόδιο υπουργείο, με πρακτικές οδηγίες. 

γ) Τέλος, θα αναθεωρηθεί το τρέχον μοντέλο επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου να προωθηθούν νέες μορφές εργασίας, όπως αυτή του δουλοπάροικου χειρωνάκτη. 

Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι με προσήλωση στην επίλυση των προβλημάτων και την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των παραπάνω, όλα τα προβλήματα αυτού του τόπου θα λυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως όμως είναι ευνόητο, θα απαιτηθούν και άλλα μέτρα βοηθητικού ή διορθωτικού χαρακτήρα για την ευόδωση του σκοπού μας. 
Ο βασικός άξονας όμως κατά τη γνώμη μου εστιάζεται στη σοφή ρήση "Certainty? In this world nothing is certain but death and taxes".

GatheRate

4 σχόλια:

 1. Για να λέω την αλήθεια, είχα αρχίσει να πιστεύω πως εκτός από την τύχη μας που μας άφησε, μας εγκατέλειψε και η Μάγισα μας... >.< Χμ... αναθεωρώ... Δεν πάσχαμε από τύχη σαν λαός, από μυαλό πάσχουμε...

  Χμ... Να προσθέσω έναν φόρο ακόμα; Αν και πιστεύω πως με αυτό το φόρο -ΚΑΙ ΜΟΝΟ- θα μπορούσαμε να λύσουμε το πρόβλημά μας. Φόρος βλακείας!

  Για παράδειγμα, η κυρία που συνάντησα σήμερα ανάμεσα στα κινούμενα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, που προσπαθούσε να διασχίσει την Πανεπιστημίου μαζί με ένα παιδί 5-7 ετών, είναι νομίζω το ιδανικό παράδειγμα που θα στηρίξει επαρκώς τη θέση μου. Τι άλλο εκτός από (δολοφονική/αυτοκτονική) βλακεία μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό;

  Κάτι που λείπει από τις προτάσεις σου και το θεωρώ εξαιρετικά απαραίτητο, σε συνδυασμό πάντα με τις προτάσεις σου, είναι το δώρο του κράτους προς τους πολίτες που θα συμπληρώνουν το 60 έτος ηλικίας... Ένα πακέτο κώνειο :P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και γεννάται το ερώτημα... Τι έχει να ζηλέψει το συγκεκριμένο κείμενο από μια πτυχιακή εργασία; Δεν ξέρω σε ποια επιστήμη εντρυφείτε αλλά πιστεύω πως το κείμενο σας θα υπερκάλυπτε τις απαιτήσεις μιας πτυχιακής εργασίας σε πολλές σχολές (π.χ. πολιτικές & κοινωνικές επιστήμες, νομική, οικονομικά, θεολογία, βιολογία κλπ). Γράφετε λοιπόν στο blog και έχετε έτοιμη και την πτυχιακή σας εργασία. Το μέγεθος μην σας προβληματίζει. Αυτό λύνεται. Εξάλλου σε όλες τις πτυχιακές εργασίες το ψητό είναι 5 σελίδες και οι υπόλοιπες 295 σάλτσα.

  varometro

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Tony,
  Αν επιβάλλονταν φόρος βλακείας, έστω και σε συμβολικό ποσό, τότε θα γινόμαστε εν μια νυκτί το πλουσιότερο κράτος του κόσμου!

  Αυτή η ιδέα με το κώνειο είναι πολύ καλή, διότι στα 60 είσαι ακόμη εργαζόμενος, αφού όπως είπαμε σύνταξη ΜΠΟΡΕΙ να δικαιούσαι μετά τα 80, αλλά όχι ένας και τόσο αποτελεσματικός εργαζόμενος λόγω της σχετικής σωματικής κατάπτωσης. Με το κώνειο λοιπόν απαλλασσόμαστε από τον ήσσονος αποτελέσματος εργαζόμενο (και υποψήφιο συνταξιούχο) με αποτέλεσμα να ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες της αγοράς εργασίας στη νέα γενιά (μέχρι φυσικά να γίνει η προηγούμενη γενιά!).
  Ευφυέστατο! Νομίζω πρέπει να προωθηθεί άμεσα!

  Αγαπητό βαρόμετρο,
  Ιδιαίτερα κολακευμένη και εντελώς αυτάρεσκα υποδέχομαι το γεγονός ότι πίστεψες ότι μπορεί όντως να είμαι φοιτήτρια επί πτυχίω. Δυστυχώς όμως, τα φοιτητικά χρόνια είναι αρκετά χρόνια πίσω μου και η πτυχιακή εργασία στην οποία αναφέρομαι έχει να κάνει με προηγούμενη ανάρτηση μου με τον τίτλο "Πτυχιακή εργασία μάγισσας" (για περισσότερες πληροφορίες σε παρακαλώ δες εδώ http://eskarinasmith.blogspot.com/2010/04/blog-post_15.html).

  Δυστυχώς σήμερα μερικά από αυτά που αναφέρονται στο τόσο υπερβολικό, εξώφθαλμα περιπαικτικό και τραβηγμένο κείμενο της ανάρτησης, έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα. Έχουμε δε, φτάσει σε εκείνο το - απολύτως σουρρεαλιστικό - σημείο που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προταθούν και τα πιο ακραία στοιχεία του κειμένου (βλ. και το κώνειο του Tony)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάπως έτσι έπεσε έξω η χώρα.
  Αι δικαί μου προτάσεις είναι απείρως ρεαλιστικότερες: http://hades740.blogspot.com/2009/04/blog-post_2576.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή