Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

ΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ

Η αφορμή για αυτή την ανάρτηση, ως αφορμή, είναι αμελητέας σημασίας στη μεγαλύτερη εικόνα.


Have no friends not equal to yourself.
Confucius
I always like to know everything about my new friends, and nothing about my old ones.
Oscar Wilde
Friends have all things in common.
Plato
Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Unknown, (often attributed to Albert Camus)
Men judge generally more by the eye than by the hand, for everyone can see and few can feel. Every one sees what you appear to be, few really know what you are.
Niccolo Machiavelli

 


GatheRate

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου