Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


1. Εγγεγραμμένοι : 9.909.042, Ψήφισαν : 7.026.708 . Ήτοι δεν ψήφισαν 2.882.334

2. Ψήφισαν : 7.026.708, Άκυρα : 143.258.
3. Ψήφισαν : 7.026.708, Λευκά 42.339.
Πρώτη -αυθαίρετη - υπόθεση : Δεδομένης της παραμονής στους εκλογικούς καταλάγους ανθρώπων που έχουν αποβιώσει, αυθαίρετα αφαιρούμε από το σύνολο των εγγεγραμμένων περί το 1 εκ.


Δεύτερη - κατά συνέπεια αυθαίρετη - υπόθεση : Από το σύνολο των ψηφισάντων, οι έγκυρες ψήφοι (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα λευκά) ανέρχονται σε 6.841.111. Αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των λευκών (που πρέπει να θεωρείται έγκυρη ψήφος) ανέρχονται σε 6.883.450, ήτοι στο στο 97,96% των ψηφισάντων και στο 77,26% των εγγεγραμμένων (μετά την αφαίρεση του 1εκ).

Αυθαίρετο συμπέρασμα : Περί τους 1.880.000 πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν, ήτοι περίπου το 21,1% επί των εγγεγραμένων μετά την αφαίρεση του 1εκ . Από τους πολίτες που πήγαν να ψηφίσουν έγκυρη και θετική ψήφο έδωσε περίπου το 77,26% των εγγεγραμμένων μετά την αφαίερεση του 1εκ. (το οποίο μετατρέπεται σε 76,78% αν δεν θεωρηθεί έγκυρη ψήφος το λευκό) και τέλος περίπου το 1,6% έδωσε - εκούσια ή ακούσια - άκυρη ψήφο (και το 0,47% λευκό). Το αποτέλεσμα λοιπόν κρίθηκε από το περίπου 77% του εκλογικού σώματος.

4. ΠΑΣΟΚ 2009 3.005.153, ΠΑΣΟΚ 2007 2.727.279.

Πρώτο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Ανάγοντας τις θετικές υπέρ ΠΑΣΟΚ ψήφους, στο σύνολο του εκλογικού σώματος (μετά την αφαίρεση του 1εκ) , το ΠΑΣΟΚ έλαβε την προτίμηση του 33,7% περίπου.

Πρώτο - εμπεριστατωμένο - συμπέρασμα : Το ΠΑΣΟΚ έλαβε το 2009 277.874 περισσότερες ψήφους από το 2007 και συνεπώς αύξησε τη δύναμη του κατά 9,25% περίπου.
Πρώτη - αυθαίρετη - υπόθεση : Μπορεί να υποτεθεί ότι το ΠΑΣΟΚ απορρόφησε εξ ολοκλήρου τις απώλειες ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι από τις 277.874 περισσότερες ψήφους, οι 114.582 προήλθαν από τις δεξαμενές αυτές. Το υπόλοιπο, εκ 163.292 ψήφων, μπορεί να υποτεθεί ότι προήλθε από τη ΝΔ.
Δεύτερο αυθαίρετο - συμπέρασμα : Το ΠΑΣΟΚ σχηματίζει ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, με έρεισμα μόνο στο 34% περίπου του εκλογικού σώματος, "δανειζόμενο" 114.582 από το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ και 163.292 ψήφους από τη ΝΔ, ήτοι με συνολικά δανεικά που ανέρχονται στο 4% του ενεργού (υπό την έννοια της εγκύρου ψήφου) του εκλογικού σώματος. Άρα αφαιρώντας το 4% από το 34%, το έρεισμα του - πιστού- κόσμου του ΠΑΣΟΚ στο σύνολο είναι μόλις 30%.

5. ΝΔ 2009 2.290.505, ΝΔ 2007 2.994.979.
Πρώτο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Ανάγοντας τις θετικές υπέρ ΝΔ ψήφους, στο σύνολο του εκλογικού σώματος (μετά την αφαίρεση του 1εκ) , η ΝΔ έλαβε την προτίμηση του 25,7% περίπου.
Πρώτο - εμπεριστατωμένο - συμπέρασμα : Η ΝΔ έλαβε το 2009 704.474 λιγότερες ψήφους από το 2007 και συνεπώς μείωσε τη δύναμη της κατά 23,5% περίπου.
Πρώτη - αυθαίρετη - υπόθεση : Παραπάνω υπολογίστηκε ότι το ΠΑΣΟΚ έλαβε 163.292 ψήφους από τη ΝΔ. ΤΟ ΛΑΟΣ έλαβε το 2009 86.269 περισσότερες ψήφους από το 2007, τις οποίες μπορεί να υποτεθεί ότι άντλησε από τη ΝΔ. Αν υποθέσουμε ότι οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ αφαίμαξαν το σύνολο των επιπλέον ψήφων τους από τη ΝΔ, με αυτό το συλλογισμό, απομένουν ακόμη 357.804 "αδιάθετες" λιγότερες ψήφοι, οι οποίες μπορεί να υποτεθεί ότι αποτελούν μέρος των μη ψηφισάντων, ήτοι αντιστοιχούν στο 19% περίπου αυτών που δεν ψήφισαν (μετά την αφαίρεση του 1εκ για τα λάθη των εκλογικών καταλόγων).
Δεύτερο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Η ΝΔ αποδυναμώθηκε τόσο πολύ το 2009, όχι λόγω των διαρροών προς άλλα κόμματα, όσο λόγω των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της που δεν πήγαν να ψηφίσουν.

6. ΚΚΕ 2009 515.764, ΚΚΕ 2007 583.750.
Πρώτο - εμπεριστατωμένο - συμπέρασμα : Το ΚΚΕ έλαβε το 2007 67.986 λιγότερες ψήφους από το 2007.
Πρώτο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Υπό τη θεώρηση ότι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ είναι "μπετόν αρμέ" που δεν λοξοκοιτούν, τότε μάλλον έχουν πεθάνει πολλοί μέσα σε δύο χρόνια, ή τελικά λοξοκοιτούν. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, αν συνεχιστεί η αφαίμαξη δυνάμεων, χωρίς αντίστοιχη μετάγγιση ψηφοφόρων (είτε με νέους, είτε με επιστροφή των απολωλότων), τότε σύντομα το "μπετόν αρμέ" θα μοιάζει περισσότερο με σοβά.

6. ΛΑΟΣ 2009 385.078, ΛΑΟΣ 2007 271.809.
Πρώτο - εμπεριστατωμένο - συμπέρασμα : Το ΛΑΟΣ έλαβε το 2009 86.269 περισσότερες ψήφους από το 2007.
Πρώτο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Εφόσον η απώλεια ψήφων από τη ΝΔ, η οποία μπορεί να είναι η κύρια δεξαμενή ψηφοφόρων για το ΛΑΟΣ, ανήλθε σε 704.747 ψήφους, εκ των οποίων το ΛΑΟΣ "τσίμπησε" μόνο 86.269 ψήφους είναι προφανές ότι τελικά δεν συγκινεί ιδιαίτερα τον κόσμο της ΝΔ. Άρα, εάν δεν μπόρεσε τώρα σκυλεύσει τη ΝΔ, είναι μάλλον απίθανο να τα καταφέρει σε μετέπειτα εκλογική αναμέτρηση, στην οποία ο κόσμος της ΝΔ θα θέλει να αποκαταστήσει το τρωθέν κύρος της παράταξης και συνεπώς θα είναι πιο πιστός.
Δεύτερο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Το έρεισμα του ΛΑΟΣ στο σύνολο του εκλογικού σώματος (μετά την αφαίρεση του 1εκ), ανέρχεται σε 4,3% περίπου.


7. ΣΥΡΙΖΑ 2009 314.505, ΣΥΡΙΖΑ 2007 361.101.
Πρώτο - εμπεριστατωμένο - συμπέρασμα : Ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε το 2009 46.596 λιγότερες ψήφους από το 2007.

Πρώτο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Το έρεισμα του ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολο του εκλογικού σώματος (μετά την αφαίρεση του 1εκ) ανέρχεται σε 3,5% περίπου.
Δεύτερο - αυθαίρετο - συμπέρασμα : Αν υποθέσουμε ότι οι απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ διοχευτεύθηκαν εξ ολοκλήρου στο ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη το αυθαίρετο συμπέρασμα ότι προς την ίδια κατεύθυνση πήγαν και οι διαρροές του ΚΚΕ, τότε καλό θα ήταν να βάλουν λιγάκι μυαλό, διότι σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ιδίως αν αυτή γίνει υπό το κράτος διλήμματος ή βεβιασμένα, ίσως να μην τα καταφέρουν. 

8. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2009 172.884, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2007 75.502. Ήτοι 97.382 περισσότερες ψήφους
Είναι προφανές ότι οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ βρίσκουν έρεισμα στον κοινωνικό ιστό και κατά πάσα πιθανότητα εισπράττουν και τις "δυσαρεστημένες" ψήφους από άλλα κόμματα. Αυτό όμως δεν έφτασε για να μπουν στη Βουλή, και συνεπώς είναι μάλλον σίγουρο ότι χρειάζεται να αποκτήσουν πιο συγκροτημένη πολιτική σκέψη, κατεύθυνση, πρόγραμμα για να τα καταφέρουν. 

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (πάντα αυθαίρετα) :
Το ΠΑΣΟΚ σχηματίζει σήμερα αυτοδύναμη κυβέρνηση, πατώντας όμως σε μια κινούμενη άμμο, που όσο εύκολα μπορεί να βασιστεί σήμερα, αλλά τόσο εύκολα μπορεί να το "καταπιεί" αύριο. 

Η ΝΔ όχι μόνο έχασε τις εκλογές, αλλά έδωσε στο ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία, αν όχι τη νίκη. Αιτία για την ήττα της ήταν η δυσαρέσκεια που προκάλεσε τόσο στους ψηφοφόρους που στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση κατάφερε να αποσπάσει από άλλα κόμματα, όσο και στους ίδιους τους δικούς της πιστούς ψηφοφόρους. 

Το ΚΚΕ υφίσταται μια αιμορραγία, η οποία αν δεν σταματήσει εγκαίρως, σε πρώτη φάση θα του προκαλέσει αναιμία και σε δεύτερη, αν δεν υποστεί μετάγγιση, θα δει - σε βάθος χρόνου - τα ραδίκα ανάποδα.


Το ΛΑΟΣ αύξησε τη δύναμη του και σε απόλυτους αριθμούς, άλλα όχι τόσο όσο θα περίμενε κανείς, δεδομένης της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων της ΝΔ. Σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να ανακαλύψουν ότι τελικά δεν είναι ενοικιαστές στην ίδια πολυκατοικία, αλλά καταληψίες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλά θα κάνει να σοβαρευτεί, παρά το γεγονός ότι στον ορυμαγδό κατάφερε να μπει στη Βουλή, διότι σε λίγο η 12η συνιστώσα του θα είναι ο Μοναδικός Ψηφοφόρος του. 

 

GatheRate

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου